Skaderapport på byggverk

 

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.Skadetaksten er et kostnadsoverslag sammen med en beskrivelse over hva som skal og bør gjøres for å utbedre skaden.Ved besiktigelse gis det råd og veiledning i henhold til vilkårene og etter avtale med forsikringsselskapet.

 

Taksering av skader etter brann-, vann-, sopp-, innbrudd-, hærverk- og naturskader.
Skadetakst er en detaljert beskrivelse av skaden med skadeårsak/hendelsesforløp, skadeomfang, iverksatte tiltak/skadebegrensning og utarbeidelse av kostnadsoverslag for skaden.