Tilstandsrapport i Kristiansand og Agder-fylkene

 

 

 

 

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Det utførers takst på bolig i Kristiansand og Agder fylkene.

 

 

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport.

 

 

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.