Verdi- og lånetakst i Kristiansand og Agder-fylkene

 

 

 

 

 Verdi-og lånetakst er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. I en verdi- og lånetakst synliggjør jeg dine verdier, både teknisk verdi og salgsverdi. Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.  

 

 

 

 

 

Lånetakst/låneverdi
Forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Ligger oftest på 80% av verditakst. Denne er til bruk for eventuelle banker og vil ikke ha noe særlig betydning i en salgssituasjon.